Tietosuojaseloste

Lahden Kortteliliiga ry:n tietosuojaseloste

 1. Rekisterin ylläpitäjä

  Lahden Kortteliliiga ry.
  Tarinakatu 2, 15140 Lahti
  0500 - 498 185

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Tipi Tuomola
  Tarinakatu 2, 15140 Lahti
  0500 - 498 185

 3. Rekisterin nimi

  Kortteliliigan henkilörekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Tietojen perusteella pyöritetään yhdistyksen toimintaa, mahdollistetaan yhdistyksen, joukkueiden ja pelaajien välinen yhteydenpito, pelaajapörssit, pelaajakieltolistaukset ja tehopistetilastot. Tietojen perusteella ylläpidetään myös yhdistyslain edellyttämää jäsenrekisteriä.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja joukkueen nimi.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti joukkueilta pelaajalistojen muodossa, sekä yksittäisiltä jäseniltä jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä. Tehotilastojen ja pelikieltolistausten osalta tiedot saadaan ottelukorteista. Pelaajapörsseihin tiedot saadaan niihin erikseen ilmoittautuvilta pelaajilta.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto: Säilytetään mapitettuna suljetussa kaapissa.
  ATK:lla käsiteltävät aineistot: Käytössä normaalit tietosuoja-asetukset, salasanat, jne. Lajikohtaisesti on nimetty tietoturvavastaavat, joilla on käyttöoikeudet lajikohtaisiin tietoihin.

 10. Tarkastusoikeus

  Jäsenellä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa yhdistyksen toimistolla. Pyynnön voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai käymällä yhdistyksen toimistolla.

  Lahden Kortteliliiga ry.
  Tarinakatu 2
  15140 Lahti
  0500 - 498 185

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista yhdistyksen toimistolla. Korjauspyynnön voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai käymällä yhdistyksen toimistolla. 

  Lahden Kortteliliiga ry. 
  Tarinakatu 2
  15140 Lahti
  0500 - 498 185

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Henkilötietolain 30 pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.